Jméno:
Christiane Ernestine Franziska
Příjmení:
von Fricken, provdaná jako hraběnka von Zedtwitz
Obor:
Pianistka
Krátce o pAšákovi:

Ernestine se narodila 7. září 1816 v Aši jako nemanželská dcera hraběnky Caroline Ernestine Louise von Zedtwitz a majitele drátovny jménem Lindauer. Její výchovy se však ujali Charlotte Christiane Friederike von Zedtwitz a její manžel, statkář a kapitán Ferdinand Ignaz Freiherr von Fricken. Později, při příležitosti jejích zásnub, proběhla také oficiální adopce. Její hudební vlohy byly objeveny v raném věku. Hře na klavír se učila nejprve v bavorském institutu a poté u Friedricha Wiecka v Lipsku. Tam se Ernestine také seznámila s Robertem Schumannem a tajně se zasnoubili. Po několika ašských návštěvách však Schumann zásnuby zrušil z důvodu nepříznivé finanční situace rodiny snoubenky. Ernestine strávila dva roky ve Vestfálsku a po návratu domů se provdala za hraběte Wilhelma von Zedtwitz – Schönbach (Krásná). Po osmi měsících ovdověla a další 2 roky strávila ve Vídni. Poté se ale zase vrátila do Aše, kde se dále věnovala hudbě. Ernestine von Zedtwitz zemřela 13. listopadu 1844 ve věku 28 let na tyfus, v době, kdy v Aši vypukla jeho epidemie. R. Schumann věnoval Ernestině rané Allegro h-Moll, tři zpěvy podle básní Adalberta Chamisso a částečně také jeden z nejgeniálnějších klavírních cyklů jeho tvorby: známý “Carnaval”. Carnaval je totiž vybudovaný na Aši, a to doslova. Schumann záměrně používal tóny v pořadí A-Es-C-H v obou polovinách jeho díla. Miniaturu “Estrella” už věnoval přímo jí.


Literatura

ALBERTI Karl, Aus unserer Ascher Heimat – Folge V., Beiträge zur Geschichte der Stadt Asch und des Ascher Bezirkes – Band IV., Asch 1940

Fotografie: Ascher Rundbrief, rok 2010, str. 54

Zpracovala: Mgr. Jana Kočišová

Upravil: Fabien Řezáč

27. 10. 2016