Jméno:
Gottlob Traugott
Příjmení:
Alberti
Obor:
Duchovní
Krátce o pAšákovi:

Gottlob Traugott se narodil 24. dubna 1824. Byla mu předurčena dráha duchovního. Ve 12 letech odchází se svými dvěma bratry do Prahy, kde studují na Piaristickém gymnáziu. Dostává se mu vzdělání ve hře na klavír a také v malířství – pod vedením Antonína Mánese a Christiana Rubena. Během svého života namaloval Alberti mnoho kreseb a obrazů, které upomínají na podobu tehdejší Aše a okolí. V roce 1844 odchází do Vídně, kde navštěvuje Evangelický teologický ústav. V roce 1848 se aktivně zapojil do revoluce a tak musí Vídeň opustit. Následně působí dva roky jako hofmistr a domácí učitel v rodině Klemense von Zedtwitz na Libé. Po návratu do Aše začíná působit jako pomocný kazatel ašského diakonátu a učitel v dívčí škole. Po smrti svého otce přebral správu farnosti v Hranicích. O rok později přebral správu archidiakonátu a začal působit jako pastor ve farnosti v Podhradí. Roku 1870 byla zrušena zedtwitzovská konzistoř. Její pravomoci a úkony přebrala ašská superintendatura augsburského vyznání. T.G. se tak stává prvním superintendantem ašské diecéze. Během svého života se Alberti zapojil do činnosti mnoha ašských spolků a bylo mu uděleno několik významných vyznamenání: Řád železné koruny III. třídy, Komturský kříž Řádu Františka Josefa a čestné občanství města Aše. Zemřel 23. dubna 1914, den před svými devadesátými narozeninami.


Literatura

ALBERTI Gottlob Traugott, Z mého života, Vzpomínky na mládí, Karlovy Vary 2010

Zpracovala: Mgr. Jana Kočišová

Upravil: Fabien Řezáč

27. 10. 2016