Jméno:
Gustav
Příjmení:
Geipel
Obor:
Továrník
Krátce o pAšákovi:

Gustav Geipel se narodil v Aši 21. února 1853. Mládí prožil částečně ve francouzské části Švýcarska. Následně nastoupil do rodinného tkalcovského podniku “Geipel a Jaeger”, který byl největším v ašském okrese a jedním z nejvýznamnějších v celé tehdejší rakousko-uherské monarchii. V roce 1877, po odstoupení Heinricha Jaegera, se Gustav stal prokuristou a firma s nově zvoleným názvem “Christian Geipel a syn” značně prosperovala. V roce 1897 Gustav odešel z vedení a ponechal si jen místo ve správní radě “Prvního plzeňského akciového pivovaru”, kde byl zvolen jeho prezidentem. V roce 1906 dal G. Geipel podnět k zavedení nového průmyslového odvětví v Aši založením „Ašské továrny na tyl a krajky A. Wagner a spol.“ V té době se také začal věnovat dobročinnosti. Značné částky věnoval např. na podporu chudých školních dětí a potřebných tkalců, na boj proti tuberkulóze plic v ašském okresu, na nákup léčebného séra proti záškrtu a spále, nebo na na pořízení rentgenu pro ašskou nemocnici. Byl spoluzakladatelem spolku „Střední škola“ a výrazně přispěl k založení gymnázia. Později také daroval velký pozemek, na kterém bylo v roce 1913 zřízeno i s hřištěm a zahradou. Jako člen okresního zastupitelstva se zajímal o ašskou infrastrukturu. Daroval vysoké finanční obnosy na přeměnu chodníků. Později nechal na vlastní náklady dokonce vydláždit i ašské ulice. Zajímala ho také hudba. Pravidelně přispíval na místní koncerty, financoval koupi vzácného Steinwayova křídla a pořídíl proslulé kostelní varhany pro ašský evangelický kostel. Gustav byl držitelem titulu “čestný občan města Aše”, “čestný kurátor evangelické obce” a “držitel důstojnického kříže řádu císaře Františka Josefa”. Gustav Geipel zemřel 13. července 1914. Městu Aš odkázal značný majetek, který byl zabaven pro válečné účely. V roce 1924 mu město Aš nechalo vybudovat známý pomník na Okružní.


  1877

 • jednatel firmy Christian Geipel a syn
 • 1887

 • za své dělníky platí úrazové pojištění
 • 1888

 • zakládá závodní nemocenskou pokladnu
 • 1897

 • stahuje se do ústraní, zůstává jen prezidentem správní rady Prvního plzeňského akciového pivovaru
 • 1904

 • člen direktoria Ašské spořitelny
 • 1906

 • zakládá továrnu Ašské továrny na tyl a krajky A. Wagner a spol. v blízkosti evangelického kostela Sv. Trojice nechává zbudovat nové náměstí - tzv. Luhterovo (32 000 korun)
 • 1907

 • místostarosta Aše
 • zástupce kurátora evangelické církevní obce
 • pro ašskou nemocnici kupuje rentgenový přístroj
 • dotuje zakoupení séra proti záškrtu a spále pro děti v ašském okrese
 • věnuje finance na boj s plicní tuberkulózou
 • 1908

 • za 200 000 korun nechává vydláždit ašské chodníky
 • 1909

 • město Aš uděluje G. Geipelovi čestné občanství
 • evangelická obec jmenuje G. Geipelovi čestným kurátorem farního sboru
 • je vyznamenán důstojnickým křížem řádu císaře Františka Josefa
 • 1910

 • financuje výstavbu kanalizace a dláždění silnic v Aši (1,5 mil. korun)
 • evangelickému kostelu Sv. Trojice v Aši věnuje varhany
 • mužskému pěveckému sboru věnuje cenné Steinwayovo křídlo
 • věnuje 10 000 korun a pozemek na Okružní ulici pro stavbu ašského gymnázia
 • 1912

 • financuje stavbu Petrovy studánky na cestě z Vernéřova do Horních Pasek
 • 1913

 • financuje úpravu chodníku k Bavorskému/hlavnímu nádraží
 • dále:

 • věnuje 200 000 korun na zřízení domů pro staré a nemocné tkalce v Hranicích, Libé a Skalné
 • věnuje 200 000 korun na stavbu ústavu pro plicně choré v ašském okresu
 • † 13. července 1914

  Ve své závěti městu odkazuje:

 • pozemky v okolí Velkého a Malého Kegelbergu (parky v Okružní ulici)
 • pozemky v Prexu, Wildenau a v Sibiřské ulici
 • statek Lipový dvůr se všemi poli a loukami
 • 6 mil. korun, které mělo město použít pro vydláždění zbytku ulic a na zaplacení městského dluhu
 • 1924

 • město Aš nechává postavit v Okružní ulici G. Geipelovi pomník

Literatura

ALBERTI Karl, Aus unserer Ascher Heimat – Folge V., Beiträge zur Geschichte der Stadt

Asch und des Ascher Bezirkes – Band IV., Asch 1940

Zpracovala: Mgr. Jana Kočišová

Upravil: Fabien Řezáč

26. 1. 2017