Joachim von Zedtwitz

Zdroj: Spravedlivý mezi národy

Autor textu: Fabien Řezáč, 2/2017

Jméno:
Joachim
Příjmení:
von Zedtwitz
Obor:
Lékař, internista, antinacista
Krátce o pAšákovi:

Celým jménem Joachim Ulrich Max August von Zedtwitz se narodil 11. června 1910 a zemřel 10. října 2001. Povoláním lékař a internista, vstoupil do historie jako přesvědčený antinacista. Byl vyznamenán titulem Spravedlivý mezi národy. Jedná se o označení lidí nežidovského původu, kteří přispěli k záchraně Židů před holocaustem. Tento titul je udělován Komisí pro rozpoznávání spravedlivých, která je vedená izraelským nejvyšším soudem. Joachim pocházel z rodu Zedtwitzů, který velmi vlivně působil na Ašsku již od druhé poloviny 14. století – není náhodou, že to není jediná zmínka o rodu v naší databázi. Ve 40. letech 20. století studoval v Praze německou univerzitu. Tam se také seznámil s Milenou Jesenskou, která bydlela v Kouřimské ulici. Tato zdánlivě nepodstatná informace nabývá významu s dodatkem, že právě z tohoto bytu Joachim po 15. březnu 1939 organizoval útěk ohrožených Židů. Cílem bylo Polsko a Joachim židovské příslušníky vozil vlastním autem k Moravské Ostravě, kde je přebírali převaděči až do 1. září 1939. Jako známý zmiňované Mileny Jesenské byl v březnu 1940 zadržen gestapem a vyslýchán. Jeho angažovanost sice prokázána nebyla, ale z vězení byl propuštěn až v srpnu 1941, kdy zinscenoval psychické onemocnění. Jeho další cesta se na nějakou dobu se ubrala do prostředí psychiatrických zařízení. Později však působil jako lékař v Německu a udržoval kontakt s odbojem v Berlíně. Po roce 1945 se odstěhoval do Československa, kde žil až do roku 1948, odtud odešel do Švýcarska.