Jméno:
Karl Heinrich
Příjmení:
Alberti
Obor:
Učitel, historik a kronikář
Krátce o pAšákovi:

Karl Heinrich Alberti se narodil 15. prosince 1856 v Aši a zemřel roku 1953. Syn Gottloba Traugotta Albertiho, další význačnou osobností Ašska a dalším pAšákem z databáze. Jeho manželkou byla Laura Jäger. Karl Alberti byl pedagogem. Učil ve Vídni, později na ašské veřejné škole. Většina z nás ho však zná díky tomu, že byl významným kronikářem a historikem. Albertiho práce spolu s dílem jeho otce jsou dnes cennými prostředky pro nahlédnutí do minulosti naší domoviny. Alberti absolvoval slezskou College of Education v Bielsku. Následně se přesunul kvůli praxi do Opavy. Ve Vídni pak získal jmenování ekonomie. Psaní se věnoval už během svých studií, a to především pro bavorský Bayreuther Blätter. V roce 1983 se stal ředitelem první základní a střední dívčí školy v Aši. Jeho pravděpodobně nejznámější vstup do historie nastal v roce 1921, kdy začal vést kroniku města Aše. Jeho pozorování je rozděleno do čtyř děl: "Beiträge zur Geschichte von Asch und des Ascher Bezirks" (Články historie Aše a Ašského okresu). Vše publikováno v letech 1934 až 1940.